Általános szerződési feltételek

Webáruház adatai:

 • Név: Takács Gergely e.v.
 • Székhely: 1103 Budapest, Várgede utca 14.
 • Adószám: 68583505-1-42
 • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-83544174
 • Telefonszám: +36-30-8496626
 • E-mail: [email protected]

A szerződés létrejötte A vállalkozó online áruházában a vásárlás elektronikus formában leadott megrendeléssel lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. Az áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni sikeres regisztrációt követően, illetve a nélkül is, amennyiben elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat. A vállalkozó webáruházában eladásra kínált termékek és szolgáltatások képezik a vállalkozó és a Vásárlók közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék vagy szolgáltatás leírásában találja meg részletesen. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk.A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek, az esetleges elírásokból eredő károkért cégünk nem vállal felelősséget. Áruhiány, hirtelen árváltozás vagy adathiba esetén cégünk jogot formál arra, hogy a szerződéstől elálljon. A vásárló a megrendelés elküldésével jelzi vásárlási szándékát. A megrendelés az elektronikusan történő visszaigazolás után tekinthető véglegesnek. A vásárlás menete 1. Kosár összeállítása A vásárlás első lépése a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezése a darabszám megadása után a “Kosárba tesz” gombbal. A termékek kosárba helyezése után a “Kosár” gombra kattintva láthatjuk kosarunk összesítését. A mennyiségi változtatásokat itt, az új darabszám megadása után a mellette található frissítés gombra kattintva véglegesíthetjük, míg ha valamely tételt törölni szeretnénk, azt a piros X-re kattintva tehetjük meg. Ebben a lépésben van lehetőségünk kuponkód beváltására. 2. Szállítási és számlázási cím kiválasztása, szállítási és fizetési mód megadása Amennyiben mindent kiválasztottunk, az összesen fizetendő összeg alatt az “Adatok megadása” gombra kell kattintani. Ezután választhatunk, hogy belépünk a már meglévő regisztrációnkkal, regisztrálunk, regisztráció nélkül vásárolunk, vagy közösségi fiókkal lépünk be. A választás után szükséges megadnunk, illetve ellenőriznünk a szállítási, számlázási adatokat. Kötelezően kitöltendő mezők:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefon
 • Számlázási név, cím

Háromféle szállítási mód választható:

 • kiszállítás bejelölése esetén rendelését Foxpost futárszolgálattal házhoz szállítjuk Önnek,
 • Foxpost automata választása esetén a megadott csomagautomatából veheti át a terméket,
 • személyes átvétel választása esetén a 06-30-849-6626 telefonszámon előre egyeztetett időpontban és helyszínen, Budapesten veheti át termékeit

Fizetési mód kiválasztása: a megrendelt termékek vételárát a vásárlók kiegyenlíthetik személyesen (szaküzletünkben illetve utánvétellel), illetve interneten keresztül bankkártyával (szaküzletünkben is lehetőséget biztosítunk bankkártyás fizetésre), valamint előreutalással is.Előreutalás esetén e-mailben előlegbekérőt küldünk, ami alapján az ügyfél elutalhatja a vásárlás ellenértékét.A 2020. március 2-án bevezetett azonnali forint átutalás olyan szupergyors utalás, mellyel az év 365 napján – hétvégén és ünnepnapokon is – a nap 24 órájában, másodpercek alatt a kedvezményezett számlájára kerül az átutalt összeg. Mindazonáltal kérjük, vegye figyelembe, hogy a beérkezett összeget a megfelelő tranzakcióhoz kell könyvelni, a rendelt árut csak ezt követően van lehetőség kiadni. Igyekszünk minden rendelést a lehető leghamarabb feldolgozni, a fentiek miatt azonban előreutalás esetén ennek ideje esetenként akár 1-2 munkanap is lehet. Amennyiben a szállítási cím nem egyezik meg a számlázási címmel, lehetősége van ezt is megadni. Ha bármiféle egyéb megjegyzést szeretne hozzáfűzni a megrendeléshez, úgy azt a „Megjegyzés” alatt megteheti. 3. Véglegesítés A “Következő lépés” gombra kattintva a harmadik lépéshez érkezik, ahol ellenőrizheti megadott adatait és rendelés alatt lévő termékeit. Az adatok rögzítése során felmerülő hibák javítását, azok módosítását a “Vissza” gombra kattintva végezheti el. Amennyiben minden adat rendben van, a “Rendelés elküldése” gombra kattintva tudja feladni rendelését. Bankkártyás fizetés esetén ekkor átirányítjuk a bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetést megteheti. Ez esetben a vásárlásról végszámlát állítunk ki, melyeket a csomagban küldünk meg a vásárló részére. 4. Visszaigazolás A Vásárló elektronikus úton tett szerződési jognyilatkozata, rendelése akkor válik hatályossá, amikor az a vállalkozó számára hozzáférhetővé válik. A rendelés megérkezését a vállalkozó késedelem nélkül visszaigazolja. A rendelés feladása után a vásárló egy új ablakban látja, hogy milyen e-mail címre küldjük el a visszaigazolásokat. Rendelésének sorszámát is ebben az ablakban adjuk meg. E-mail értesítést küldünk a rendelés tényéről, a termékek átvehetőségéről, a beszerzés folyamatáról és a kiszállítás állapotáról egyaránt. Regisztrált vásárlóként nyomon tudja követni és módosíthatja aktív rendeléseit, számláit, informálódhat korábbi rendeléseiről, kedvenc és megfigyelt termékeiről. A regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli a vállalkozót. A vállalkozót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára hozzáférhetővé teszi. A jelszó azonosítja a Vásárlót, használata hitelesen bizonyítja, hogy a megrendelést megtette. Az elektronikus úton létrejövő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet a vállalkozó rögzít, és a Vásárló kérésére utóbb hozzáférhető. A szerződés, illetve a szerződéskötés nyelve: magyar. A szállítás teljesítésének határidejét az egyedi megrendelés határozza meg, maximálisan 60 nap. A szerződés időtartama a vállalkozó által történő visszaigazolástól az áru átvételéig és a fizetés teljesítéséig tart, a szerződés megszűnik a rendelés teljesítésével. A Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni. A Vásárló kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama: az egyedi megrendelés feltételei szerint. A Vásárló a vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat: Pest Megyei Békéltető Testület, 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Kellékszavatosság A Vásárló a vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint. A Vásárló – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozó adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A Vásárló a vállalkozóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 
Termékszavatosság A fogyasztónak minősülő Vásárló a termék hibája esetén – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igény érvényesítésének választási lehetősége kizárólag azokat a Vásárlókat illeti meg, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősülnek. A Polgári Törvénykönyv 8.1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag a gyártóval vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesíthet. 
Jótállás Hibás teljesítés esetén a vállalkozó az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Korm.rendelet alapján jótállásra köteles a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott egyes új tartós fogyasztási cikkekre. A 151/2003. (IX.22.) számú Korm.rendelet szerinti jótállás kizárólag azokat a Vásárlókat illeti meg, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősülnek. A Polgári Törvénykönyv 8.1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Az egy évesnél hosszabb jótállás pontos feltételeit a termékek jótállási jegyén olvashatják. Kérés esetén ezen feltételeket előre is megismertetjük kedves Vásárlóinkkal. Gyártói jótállás esetén a gyártói jótálláson feltüntetett módon és helyen lehet a jótállást érvényesíteni, a vállalkozói jótállási jegy esetén a vállalkozó telephelyén (1103 Budapest, Várgede u. 14.). Kérés esetén ezen feltételek részleteit előre is megismertetjük kedves Vásárlóinkkal. A jótállás gyakorlása esetén a termék vállalkozóhoz való visszaszállítása a Vásárlót terheli. A vállalkozó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan a Vásárló nem érvényesíthet. 
Az elállás és felmondás joga A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a fogyasztónak minősülő Vásárlókat megilleti az elállás és felmondás joga az alábbi szabályok szerint. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti elállás és felmondás joga kizárólag azokat a Vásárlókat illeti meg, akik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősülnek. A Polgári Törvénykönyv 8.1 § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A Vásárló az elállási vagy felmondási jogát
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. A Vásárló az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. A Vásárló az elállási vagy felmondási jogát 
a) az 1. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján
gyakorolhatja. 
A Vásárló elállása esetén a vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.
Elállás vagy felmondás esetén a vállalkozó a Vásárlónak visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vásárló kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.
A vállalkozó mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a Vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a vállalkozót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozónak átadni, kivéve, ha a vállalkozó vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vásárló a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A Vásárló kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
A Vásárló felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. A Vásárlót további költség és egyéb kötelezettség nem terheli. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § alapján a Vásárló nem gyakorolhatja elállási és felmondási jogát:

 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás, felmondás jogát.
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

Cookie A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Webhelyen keresztüli követés
 • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

 A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Panaszkezelés A vállalkozó panaszkezelési módja: jegyzőkönyv felvétele a panaszról, a panasz kivizsgálása, majd a Megrendelő értesítése a vizsgálat eredményéről 30 napon belül. A vállalkozó ügyfélszolgálati szolgáltatása az értékesítést követően: termékszavatossági, kellékszavatossági és jótállási igények kivizsgálása és teljesítése.   1. számú melléklet Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza) Címzett: Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 
A Vásárló neve: 
A Vásárló címe: 
A Vásárló aláírása:
(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)  
Kelt: …………………………………………  
Utolsó módosítás dátuma: 2020. november 18.

en_GBEnglish